Oulun yliopiston koulutuspaikoista

Ajankohtaista,Etusivu

Oulun yliopisto on antamassa Kajaanin yliopistokeskukselle entistä itsenäisemmän roolin. Näin on asia Oulun yliopiston rehtorin sanomana. Hyvä näin.

Oulun yliopiston toiminta tuntuu todella suunnittelemattomalta taaksepäin katsottaessa, sillä Oulun yliopisto siirsi aikoinaan lastentarhanopettajien koulutuksen Ouluun. Samalla saatiin Oulun yliopistolta lupaus, että opettajakoulutus voi jatkua Kajaanissa, jos luovumme varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta. Ei mennyt monta vuotta, kun vaatimukset opettajakoulutuksen siirrosta Kajaanista Ouluun nousivat esille.

Matti Vanhasen hallituksen ajettua läpi yliopistojen autonomialaki, samalla hetkellä Oulun yliopisto teki hätiköidyn päätöksen lopettaa opettajakoulutus Kajaanissa ja siirtää koulutus Ouluun. Ouluun jouduttiin rakentamaan uusia tiloja, mistä muodostui lisäkuluja yliopistolle. Oulun yliopisto perusteli siirtoa Ouluun koulutuksen edullisuudella ja rahoituksen riittämättömyydellä sekä Oulun alueen suuremmalla opettajien tarpeella. Näin varmaankin oli, mutta syyt olivat yliopiston omassa toiminnassa, ei Kajaanin opettajakoulutuksen tuottamattomuudessa. Hyvin muistamme millaista kipakkaa keskustelua muutoksen tiimoilta aikoinaan käytiin. Selvitysmieskin luvattiin asettaa koulutuksen lopettamisen seurannaisvaikutuksista, mutta pitkäkestoinen aluevaikutuksen selvitys on jäänyt tekemättä.

Varhaiskasvatuskoulutuksella on Kajaanille suuri merkitys, koska koulutetun työväen houkuttelu toisilta paikkakunnilta on haasteellista. Kajaani tarvitsee lastentarhanopettajia. Opettajankoulutusyksikkö toi aikoinaan Kajaaniin muilta paikkakunnilta sellaisia opiskelijoita, tulevia opettajia, joilla ei muuten olisi ollut syytä muuttaa Kajaaniin. Osa näistä opiskelijoista työllistyi Kajaanissa ja Kainuussa.

Onneksi Kajaaniin jäi kuitenkin yliopistokeskus, jonka kehittämistoiminta on merkityksellistä. Kajaani tarvitsee edelleen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja ja muutaman vuoden päästä uskomme myös perusopetuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkojen tarpeen kasvavan.

Kiitokset nykyiselle rehtori Niinimäelle päätöksestä antaa Kajaanin yliopistokeskukselle itsenäisempi kehittämisvastuu, sillä tarvitsemme yliopistotasoista koulutusta Kajaanissa. Yliopistotasoisella muuntokoulutuksella voisimme saada parannettua osaavan työvoiman saatavuutta Kainuussa.

SDP:n valtuustoryhmä Kajaani