Raimo Piirainen jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen kotitalousvähennyksestä harmaan talouden torjunnassa

Ajankohtaista,Etusivu

Kansanedustaja Raimo Piirainen kysyy hallitukselta kirjallisella kysymyksellä, aikooko hallitus harkita kotitalousvähennyksen hyvitysprosenttien nostamista, jotta kotitalousvähennyksellä voitaisiin torjua tehokkaasti myös harmaata taloutta?

– Jos vuonna 2011 osti työtä ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, sai vähentää 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos henkilö oli palkattu työsuhteeseen, sai vähentää 30 % maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut, kertoo kansanedustaja Piirainen.

Vuonna 2014 kotitalousvähennyksen määrä on 2400 euroa, joten puolisot voivat saada yhteensä 4800 euron vähennyksen. Vähennysoikeus on 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 15 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen vähennysoikeuden kavennukset ovat johtaneet negatiiviseen ilmiöön. Nykyinen työsuhteessa olevan 15 % kotitalousvähennysprosentti on siksi vaatimaton, että taloudellista hyötyä tavoittelevan kannattaa teettää työt mieluimmin pimeällä kuitittomalla työvoimalla. Jos hyvitysprosentti olisi suurempi, silloin pimeän työvoimankäyttö vähenisi, koska teettäjälle olisi edullisempaa teettää työt rehellisellä kuitin antavalla työvoimalla.

– Harmaan talouden torjumisen näkökulmasta olisi perusteltua palauttaa kotitaloushyvitykset vuoden 2011 tasolle, jolloin ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, voisi vähentää 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos henkilö on palkattu työsuhteeseen, voisi vähentää 30 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut, esittää Piirainen.

Lisätietoja antaa: Raimo Piirainen, puh. 050 – 5121 587