Piirainen ja Kyllönen summaavat: Kainuussa nytkähtää eteenpäin monta tärkeää hanketta

Kansanedustaja Raimo Piirainen

TIEDOTE

Kainuulaiset kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Raimo Piirainen (sd) ja Merja Kyllönen (vas) ovat hyvillään vuoden 2021 talousarvion yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille suunnatuista, eduskuntakäsittelyssä korvamerkityistä investointikohteista.

– Nämä ovat tärkeitä ja usein pitkään odottaneita pienehköjä väyläparannuksia ja -korjauksia. Mutta ilman tämänkään vuotista paimentamista, ne eivät välttämättä ensi vuonna etenisi. Tietenkin mahdollistamiselle luo pohjan koko talousarviossa positiivinen vire väylähankkeille, lisämäärärahat ja korjausvelan pienentäminen, sanovat kansanedustajat.

Valtion teistä Piiraisen ja Kyllösen listalta toteutukseen vuonna 2021 menevät: Muhokselle 100 000 euroa: Maantie 18649, Lehtoseläntien ja maantie 18651 Laitilantien kunnostus. Utajärvelle 400 000 euroa: Valtatie 22 ja Mustikkakankaantien liittymän parantaminen. Oulaisiin 450 000 euroa: Maantie 7980 ja maantie 18312, Lehtopään kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kajaaniin 600 000 euroa: Maantie 19033, Vuoreslahdentien päällysteen uusiminen. Kuhmoon 700 000 euroa: Kantatie 900, Hyryntien siirto Kuhmo Oy:n sahalaitoksen kohdalla.

Yksityistieavustusten määrä yli kolminkertaistuu. Varsinaisessa talousarvioesityksessä yksityisteiden avustuksiin ehdotettiin 13 miljoonan euron määrärahaa, mutta talousarviota täydentävässä esityksessä avustusmääräraha nousee 30 miljoonaan euroon.

– Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen oli koko valtiovarainvaliokunta tyytyväinen. Etenkin, kun talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä momentin määrärahaan on tehty 25 miljoonan euron korotus, jonka myötä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on käytettävissä yhteensä 28,5 miljoonaa euroa. Määräraha antaa hyvät mahdollisuudet toimeenpanna valtioneuvoston vuonna 2018 hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa jalankulun ja pyöräilyn määrää vuoteen 2030 mennessä 30 prosentilla verrattuna vuoteen 2018, toteavat kainuulaisedustajat Piirainen ja Kyllönen.

– On myös tärkeää huomata valiokunnan mietinnöstä, että valtionavulla on ratkaiseva vipuvaikutus 4H-nuorisotyöhön. Se toimii eräänlaisena siemenrahana, ja on suuri riski, että valtion avustuksen pieneneminen olisi johtanut myös kuntarahoituksen laskuun. Siksi valtiovarainvaliokunta lisäsi jakovarastaan momentille 300 000 euroa.

– Turvemaihin liittyvä päätöksenteko on vaikeaa, siten tarve tutkittuun, paikalliset olosuhteet huomioon ottavaan tietoon on akuutti. Luotettavien tulosten saaminen edellyttää kuitenkin pitkäkestoista tutkimusta, joten on tärkeää, että tutkimusta jatketaan vuonna 2021. Saadun selvityksen perusteella muutaman vuoden kuluessa voi olla mahdollista jopa kansallisten päästökertoimien tai nykyistä edistyneempien mittausmenetelmien kehittäminen. Siksi oli tärkeää, valiokunta lisäsi momentille 200 000 euroa Ruukin turvepeltojen tutkimukseen Siikajoella.

– Poikkeusajat ovat osoittaneet kotimaisten luonnonantimien hyödyntämisen tärkeyden – aina vientituotteiksi asti. Siksi ruokaketjun kehittämisessä valiokunta lisäsi momentille 200 000 euroa Suomussalmella kotipaikkaa pitävän Arktiset Aromit ry:n hankerahoitukseen.

– Matkailua ja liikkumista edistäviin sekä luontoarvoja korostaviin hankkeisiin kohdennettiin onnistuneesti määrärahoja: Itärajan retkeilyreitti Hossa-Martinselkonen, Murhinsalon alue sekä taukopaikat Murhinsalosta etelään, Ylä-Kainuun autiotuvat yhteensä 170 000 euroa; Pesiön retkeilyreitin kunnostus ja opaskylttien päivitys 10 000 euroa; Säynäjäsuon retkeilyreitti, wc-tilat ja reitin länsipuolen pitkosten uusinta 40 000 euroa; Hyrynsalmen retkeilyreitit, Vuorilampi, Ypykkälampi/Vorlokki kunnostus 45 000 euroa; Puolangan retkeilyreitit, kunnostus ja taukopaikat 40 000 euroa ja olemassa olevan UKK-reitin kunnostaminen Ukkohalla-Paljakka matkailukeskusten välillä 35 000 euroa, summaavat luontoliikuntaan kainuulaiskaksikko Piirainen ja Kyllönen.

– Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön puolelle saatiin kohdennettua, valtionavustuksen kautta haettava tuki kaupunkikulttuuriyhdistys Rauniokaupunki ry:n 10-vuotisjuhlaprojektiin Kajaanissa 65 000 euroa, sanovat Piirainen ja Kyllönen.