Raimo Piirainen jätti kirjallisen kysymyksen rakennustyön tarkkailijan palkkiosta.

Ajankohtaista,Etusivu

Tiedote 27.1.2015: SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen jätti kirjallisen kysymyksen rakennustyön tarkkailijan palkkiosta.

Osakkeenostajien oikeudesta valita rakennustyön tarkkailija säädetään asuntokauppalaissa. Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on rakennusvaiheen aikana seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.
Piirainen kertoo, että käytännössä asuntokauppalain tulkinnassa on esiintynyt epäselvyyksiä sen suhteen, mitä rakennustyön tarkkailijan palkkion lisääminen osakeyhtiön kuluihin tarkoittaa.

– Tarkoittaako se muun muassa sitä, että rakennustyöntarkkailijan palkkio voidaan veloittaa osakeyhtiöltä ja sen kaikilta osakkailta, vaikka vain osa ostajista on ollut tarkkailijaa valitsemassa, Piirainen kysyy.

Asuntokauppalaissa ei ole myöskään eritelty perustajaurakointijärjestelmän kautta syntyneitä rakennustyöntarkkailijan kuluja.

– Voiko tällaisessa tapauksessa rakennustyöntarkkailijan kuluja veloittaa jälkikäteen uusilta osakkeenomistajilta, tiedustelee kysymyksessä Piirainen.

Piirainen haluaa hallituksen vastauksen seuraavan kysymykseen: Ryhtyykö hallitus tarkentamaan asuntokauppalakia, jossa ilmoitetaan selkeästi mikä taho vastaa rakennustyön tarkkailijan palkkiosta. Onko se aina rakentamisvaiheenaikainen osakeyhtiö, vai voiko esim. rakentamisyhtiö perustajaurakointijärjestelmässä siirtää palkkion uusien osakkeenomistajien maksettavaksi hallinnon luovutuksen jälkeisinä ylimääräisinä vastikkeina?

Lisätietoja antaa: Raimo Piirainen puh: 050 – 5121 587