Itä-Suomen kehitysedellytykset on turvattava

Ajankohtaista,Etusivu

Itä-Suomen kansanedustajat vaativat valtionhallinnon säästötoimenpiteiden ja rakenneuudistusten kokonaiskoordinaatiota. Yksikään maakunta ei saa kärsiä kohtuuttomasti toimenpiteiden vaikutuksista. Itä-Suomi on ollut merkittävä valtiotyöpaikkojen nettohäviäjä, sillä vuosina 1995–2009 Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat menettäneet yhteensä noin 3 000 työpaikkaa. Samalla ajanjaksolla Uudenmaan valtiotyöpaikkamäärä on puolestaan lisääntynyt peräti 6 000 työpaikalla.

Valtiotyöpaikkojen menetystä on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista kompensoida hankkeilla, jotka luovat kestävällä tavalla uusia työpaikkoja hyödyntäen alueen osaamisvahvuuksia ja elinkeinoelämän kasvupotentiaalia. Alueellistamispolitiikan mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti. Vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa myös esimerkiksi liikenneinfrastruktuuriin sekä kuntien koulutus- ja sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuva elvytysrakentaminen on perusteltua. Yritysten hankkeiden toteutuminen on varmistettava osoittamalla ELY-keskuksille riittävät määrärahat investointi- ja kehittämishankkeiden vauhdittamiseen.

Hallituksen on myös sitouduttava hallitusohjelman mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseen käytännönläheisellä tavalla ja varmistettava riittävät resurssit Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän esitysten toimeenpanemiseksi.

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kainuun kansanedustajat